Kredyt technologiczny – kto może z niego skorzystać?

Kredyt technologiczny, występuje także pod nazwą kredytu na innowacje technologiczne. Kredyt ten jest rodzajem wsparcia, które przyznawane jest podmiotom gospodarczym prowadzącym swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymagane jest, by było to potwierdzone dokonaniem wpisu do odpowiedniego rejestru). Ponadto, wsparcie to przyznawane jest tylko firmom przynależącym do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na […]

Cały artykuł

Studium wykonalności w procesie przygotowywania i oceny opłacalności przeprowadzenia inwestycji

Proces oceny i przygotowania samej inwestycji jest procesem bardzo złożonym, którego przeprowadzenie wiąże się z koniecznością poniesienia wielu nakładów. Jest to jednak konieczne, bowiem dogłębnie przeprowadzona analiza możliwości wykonania i opłacalności jest tu tak naprawdę kluczowa. Nieocenione w tym wypadku jest studium wykonalności. Jego wykonanie pozwala bowiem uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcji wprost do […]

Cały artykuł