Kredyt technologiczny – kto może z niego skorzystać?

Kredyt technologiczny, występuje także pod nazwą kredytu na innowacje technologiczne. Kredyt ten jest rodzajem wsparcia, które przyznawane jest podmiotom gospodarczym prowadzącym swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymagane jest, by było to potwierdzone dokonaniem wpisu do odpowiedniego rejestru). Ponadto, wsparcie to przyznawane jest tylko firmom przynależącym do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na […]

Cały artykuł