Studium wykonalności w procesie przygotowywania i oceny opłacalności przeprowadzenia inwestycji

Proces oceny i przygotowania samej inwestycji jest procesem bardzo złożonym, którego przeprowadzenie wiąże się z koniecznością poniesienia wielu nakładów. Jest to jednak konieczne, bowiem dogłębnie przeprowadzona analiza możliwości wykonania i opłacalności jest tu tak naprawdę kluczowa. Nieocenione w tym wypadku jest studium wykonalności. Jego wykonanie pozwala bowiem uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcji wprost do […]

Cały artykuł