Studium wykonalności w procesie przygotowywania i oceny opłacalności przeprowadzenia inwestycji

Proces oceny i przygotowania samej inwestycji jest procesem bardzo złożonym, którego przeprowadzenie wiąże się z koniecznością poniesienia wielu nakładów. Jest to jednak konieczne, bowiem dogłębnie przeprowadzona analiza możliwości wykonania i opłacalności jest tu tak naprawdę kluczowa. Nieocenione w tym wypadku jest studium wykonalności. Jego wykonanie pozwala bowiem uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcji wprost do realizacji, bez wcześniejszego stopniowego i dogłębnego zbadania możliwości technicznych i stopnia oddziaływania na środowisko samej inwestycji, nie wspominając już o analizie opłacalności, która jest tak naprawdę kluczowa.

Czemu warto sporządzać studium wykonalności?

Proces oceny i przygotowania samej inwestycji jest procesem bardzo złożonym, którego przeprowadzenie wiąże się z koniecznością poniesienia wielu nakładów

Autor zdjęcia: perzonseo

Sporządzenie studium wykonalności niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest bardzo pomocne w zminimalizowaniu ryzyka związanego z inwestycją. Dzięki jego wykonaniu możliwe jest bowiem uniknięcie błędnych decyzji inwestycyjnych. Ponad to studium wykonalności eliminuje również konieczność zlecania opracowywania wielu często bardzo szczegółowych dokumentów dla inwestycji, które już na tym wstępnym etapie analizy okazują się być zupełnie nieopłacalne do wdrożenia.

Warto zaznaczyć także inną, bardzo istotną kwestię, bowiem przygotowane już studium wykonalności bardzo dobrze przedstawia zasadność realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wskazując przy tym optymalny zakres projektu przy najkorzystniejszym w korelacji z najlepszym rozwiązaniem technicznym do jego wykonania. Studium ukazuje też wykonalność projektu w aspekcie:

  • finansowym,
  • technicznym,
  • instytucjonalnym,
  • prawnym,
  • społecznym
  • i środowiskowym.